Ongi etorri gure webgunera eta eskertzen dizugu legezko baldintzak irakurtzeko duzun interesa. Jakin badakigu gai hau ez dela zure gogokoena, baina garrantzitsua da gure webgunearen erabiltzaileen eta gure erakundearen arteko harremanak definitzen dituzten legezko termino eta baldintzei buruzko informazio guztia jakitea, webgune honen arduraduna zaren aldetik. Erabiltzaile gisa, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea nabigatzen jarraitu aurretik.

Amaya Kirol Hiria gara (aurrerantzean AMAYA KH), webgune honen arduraduna garen aldetik, gure erabiltzaileen informazioa berme osoz prozesatzeko eta datu pertsonalen bilketa eta erabilera arautzen duten Estatuko eta Europako baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen dugu.

Webgunerako sarbidea doakoa da, erabiltzaileek kontratatutako sarbide-hornitzaileak emandako telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokionez izan ezik. Gure webgunea erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio, aurrerantzean “Erabiltzailea”, eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar. Gure webgunearen bidez ematen den zerbitzuaren iraupena erabiltzailea konektatuta dagoen unera mugatzen da. Beraz, erabiltzaileak arretaz irakurri behar du Lege Ohar hau Ataria erabili nahi den bakoitzean, Ataria eta Lege Ohar honetan jasotako erabilera-baldintzak alda baitaitezke.

Webgune honek zorrotz betetzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO), Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DPBEDBLO) eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea (LSSICE edo LSSI).

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, jarraian AMAYA KHren identifikazio-datuak azaltzen dira:

Titularra: Amaya Kirol Hiria

IFK: G31057821

Helbidea: Belosobeiti z.g., 31006 Iruña (Nafarroa)

Telefonoa: +34 948 246 594

Helbide elektronikoa: info@cdamaya.com

Erregistroko inskripzioa: Nafarroako Foru Komunitateko Kirol Elkarteen Erregistroan 446-F zenbakiarekin inskribatua

1) JABETZA INTELEKTUALARI ETA INDUSTRIALARI BURUZKO INFORMAZIOA.

AMAYA KH webgune honetako Ustiapen Eskubideen titular esklusiboa da. AMAYA KHk beretzat gordetzen ditu webgune honetatik eratorritako jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak eta AMAYA KHren berariazko eta idatzizko baimena behar da horiek erabiltzeko. Eskubide-erreserba hau kanpoko itxurari (“look and feel”) dagokio, bai eta web honen bidez edozein formatutan sar eta bana daitezkeen edukiei ere, webgunearen kodea, diseinua eta nabigazio-egitura kontuan hartuta.

AMAYA KIROL HIRIA marka komertzial mistoa da, Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoan erregistratua (M0529282). Beraz, haren erabilera eta ustiapena titularrarentzat soilik erreserbatzen da.

AMAYA KHk, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, aldaketak eta eguneratzeak egin ahal izango ditu bere webgunean dagoen informazioan, konfigurazioan edo aurkezpenean. AMAYA KHk ahalegin guztiak egiten ditu webgune honen bidez emandako informazioa argia, ulergarria eta egokia izan dadin, bai eta ahal den neurrian akatsak saihesteko eta, hala badagokio, konpontzeko edo eguneratzeko ere. Hala ere, AMAYA KHk ezin du bermatu akatsik ez dagoela, ezta informazioaren edukia etengabe eguneratuta dagoela ere.

AMAYA KH ez da inola ere erantzule izango erakunde hornitzaileek edo pertsona laguntzaileek ez badituzte betetzen haiek emandako irudien eta argazkien egiletzaren gaineko jabetza intelektualeko eskubideak, eta uste da horien ustiapen-eskubideak titularrek behar bezala laga dizkietela hornitzaile horiei.

2) WEBGUNERA SARTZEKO ETA ERREGISTRATZEKO ZEHAZTAPENAK ETA BALDINTZAK.

Erabiltzaileak, gune honetara sartze hutsagatik, sarbide hori edozein dela ere, honako baldintza hauek onartzen eta eskuratzen ditu, eta baldintza horiek webgune honen erabilera-erregimena markatuko dute. Titularrak edozein unetan aldatzeko eskubidea izango du eta azken eguneratzean argitaratutakoak izango dira bisita bakoitzean aplikatu beharrekoak. Erabiltzaileak baldintza hauek guztiak onartzen ez baditu, ez du baimenik webgune honetara eta bertan dauden eduki eta zerbitzuetara sartzeko, eta gunetik berehala alde egin beharko du. Era berean, baldintza hauek webgunearen titularrak bidaltzen dituen komunikazio eta buletinetan ere aplikatu ahal izango dira, eta, beraz, erabiltzaileak baldintza hauek onartu beharko ditu horiek erabiltzeko.

AMAYA KHk erabiltzaileak aldi baterako edo behin betiko baztertzeko eskubidea izango du, honako kasu hauetako edozeinetan:

    • Erabilera-baldintza orokor hauetako edozein ez betetzeagatik.
    • Legeak, morala eta ordena publikoa ez betetzeagatik.

3) OBJEKTUA.

www.cdamaya.com irabazi asmorik gabeko gure kirol, kultura eta aisialdiko gizarteari buruzko informazio onena aurkituko duzun webgune ofiziala da.

Gure webgunean jarduerei, atalei eta notikei buruzko informazio guztia eskuratu ahal izango duzu, eta, gainera, bazkideen gunera sartu ahal izango zara, aurrekoarekin zerikusia duten edo ez duten beste eduki eta esteka batzuk eskaintzeko eskubidea erreserbatuz.

4) DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA.

Datu pertsonalen tratamendua babesteko politika gure politikan adierazitakoaren araberakoa izango da eta hemen kontsultatu ahal izango duzu.

5) BESTE WEBGUNE BATZUEKIKO LOTURA.

Debekatuta dago web guneko orri bat www.cdamaya.com webgunearen titularrarena ez den webgune bateko leiho batean aurkeztea, “framing” izeneko teknikaren bidez, AMAYA KHren berariazko baimena ez badu.

Debekatuta dago www.cdamaya.com webgunearen bidez zabaldutako edozein eduki sartzea “in line linking” izeneko teknikaren bidez, baldin eta AMAYA KHren berariazko baimenik ez badu.

Beste webgune batzuetan hipertestu estekak (hiperestekak) ezartzeko baimena ematen da, www.cdamaya.com webgunearen hasierako orrialdera zuzenduta daudenak edo, hala badagokio, webguneko beste edozein barne-orritara zuzenduta egon behar dute, betiere orri horiek leiho oso batean eta bakoitzaren web helbideen azpian agertzen badira, eta webgunearekiko hiperlotura ezartzean dagokien erantzukizun eta arrisku osoa bere gain hartzen badute.

6) ERANTZUKIZUNAK.

Pertsonek konpromisoa hartzen dute AMAYA KHk bere webgunearen bidez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko eta (I) legez kontrako, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko; (II) eduki edo propaganda matxista, arrazista, xenofobo, pornografiko-ilegala, terrorismoaren apologiakoa edo giza eskubideen aurkakoa zabaltzeko; (III) kalteak eragiteko AMAYA KHren edo haren erakunde hornitzaileen sistema informatikoetan; (IV) AMAYA KHren sarean birus informatikoak edo kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema sartzeko edo zabaltzeko; (V) edukia konpilatzeko edo deskodetzeko teknika baimendu gabeekin zerikusia duten jarduerak garatzea.

Erabiltzaileak edo Internet erabiltzen duen beste edozein pertsonak jakiten badu webgunean eduki edo zerbitzu ez-zilegiak, kaltegarriak, iraingarriak, bortitzak edo moralaren aurkakoak erakusten dituela, edo estekatutako guneek eduki hori duten orrialdeetara bidaltzen dituztela, AMAYA KHrekin harremanetan jarri beharko du legezko ohar honetan adierazitako helbide elektronikoan, eta behar bezala identifikatu beharko da eta legez kontrakotzat edo desegokitzat jotzen dituen gertaerak deskribatu beharko ditu. Eskubideak urratzen badira, hala nola jabetza intelektualekoak eta industrialekoak, urratutako eskubidearen titularraren datu pertsonalak ere eman beharko ditu, egitatearen berri ematen duena ez den beste pertsona bat denean. Era berean, eskubideen titulartasunaren legitimazioa egiaztatzen duen titulua aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, titularraren kontura jarduteko ordezkaritza-titulua, komunikatzailea ez den beste pertsona bat denean, eta berariaz adierazi beharko du erreklamazioan jasotako informazioa zehatza dela.

AMAYA KHk klausula honetan aurreikusitako jakinarazpena jasotzeak ez du ekarriko, IGZLn xedatutakoaren arabera, komunikatzaileak adierazitako jardueren eta/edo edukien ezagutza eraginkorra.

AMAYA KHk ez du inola ere bermatzen eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen zehaztasuna, edukia, osotasuna, legezkotasuna, fidagarritasuna, gaurkotasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna, funtzionamendua edo erabilgarritasuna, eta uko egiten die eduki eta zerbitzu horien gaineko erantzukizunari, ezta, hala badagokio, jaso ditzaketen kalteei ere. Eskaintzen den informazioa informatiboa baino ez da, eta ez da ezeren adierazgarri. Lehen esandakoa titularrarenak ez diren edo webgune honetan ostaturik ez duten esteka, eduki eta iritzietara ere zabal daiteke, eta, nolanahi ere, edukien eta guneen titularrei dagokie erantzukizuna. Era berean, AMAYA KHk ez du bere gain hartzen eskainitako edukien erabilera okerraren erantzukizuna eta uko egiten dio horri buruzko erantzukizun orori.

AMAYA KH ez da edukien kalitatetik, fidagarritasunetik, zehaztasunetik edo zuzenketatik erator daitezkeen erreklamazio guztien erantzule zuzena edo subsidiarioa.

7) ZERBITZUA EMATEA.

AMAYA KHk beretzat gordetzen du bere programak aldatzeko eskubidea, baita emandako datuen sistematizazioa eta sartzeko eta transmititzeko ezaugarri teknikoak ere. Aldaketa horiek aurreko bertsio instalatuekin bateragarria ez denean, AMAYA KHk bere webgunearen bidez jakinaraziko du. Era berean, aldaketa teknikoengatik edo matxurengatik zerbitzua partzialki edo osorik eteteko eskubidea gordetzen du, aldez aurretik bere webgunearen bidez jakinaraziz, ahal bada, edo horretarako gaitutako beste edozein guneren bidez.

AMAYA KHk, ahal den neurrian, erabiltzaileak webguneko orrialdeetan nabigatzeko erabiltzen dituen euskarri teknikoen segurtasun informatikoa zainduko du. Hala ere, Internet ezin denez bitarteko segurutzat hartu, AMAYA KHk ezin du bermatu hirugarrenek sartutako birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez dagoela, baldin eta kalteak edo aldaketak eragin baditzakete webgune hau bisitatzen duen erabiltzailearen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo fitxategietan. Ondorioz, AMAYA KHk ez du erantzukizunik izango elementu horiek erabiltzaileei eta hirugarrenei eragin diezazkieketen kalte-galerengatik.

Ez da AMAYA KHren erantzukizuna une honetan ezarrita dagoen sistema eragilea, ezta funtzionamendu okerrak ekar ditzakeen ondorioak ere.

AMAYA KHk beretzat gordetzen du bere webgunean egoki iritzitako aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, bai webgunearen bidez ematen diren eduki eta zerbitzuak aldatzeko, ezabatzeko edo gehitzeko, bai eduki eta zerbitzu horiek bere webgunean aurkezteko edo kokatzeko modua aldatzeko.

8) IRUDI ETA DISCLAIMER ESKUBIDEAK.

AMAYA KHk ez du bere gain hartzen webgunearen mende ez dauden eta AMAYA KHk kudeatzen ez dituen eduki, informazio eta irudien ardura, nahiz eta webgunean agertu AMAYA KHk sinatutako edozein hitzarmeni jarraiki.

9) ARAU-HAUSTEAK.

AMAYA KHk aurreko baldintzak ez betetzea jarraituko du, bai eta bere webgunearen erabilera debekatu eta bidegabe oro ere, zuzenbidez dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz.

10) BALIOZKOTASUNA.

Abisu honen klausularen bat edo zati bat baliogabetzat jotzen bada, zirkunstantzia horrek ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean.

11) JURISDIKZIO ETA FORU APLIKAGARRIA.

Badakigu ondo moldatuko garela, baina gerta daitezkeen egoera guztiak zehazteko, jakinarazi nahi dizugu webgune honen eta bertan eskaintzen diren edukien inguruan sortzen den edozein eztabaidari aplikatu beharreko legea Espainiako Legea izango dela. Alderdiek Iruñeko Epaitegi eta Auzitegien menpe jartzea erabakitzen dute, eta espresuki uko egiten diote legokiekeen beste edozein foruri, salbu eta zure lege nazionalaren arabera legezko foruaren araurik badago, esanbidezko menpean jartzeko aukera baztertzen duena; kasu horretan, legezko xedapena kontuan hartuko da.

Azken eguneratzea 2022ko abenduaren 21ean