Amaya Kirol Hiriak (aurrerantzean AMAYA KH) zure eskura jartzen du www.cdamaya.com web orriaren bidez datuak babesteko politika hau, zure datu pertsonalak nola tratatzen ditugun eta pribatutasuna eta ematen diguzun informazioa nola babesten dugun zehatz-mehatz jakinarazteko. Etorkizunean aldaketarik eginez gero, webgunearen bidez edo beste bitarteko batzuen bidez jakinaraziko dizugu, sartutako pribatutasun-baldintza berriak ezagutu ahal izateko.

Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, honako hau jakinarazten dizugu:

1) Adingabeak

Datuak babesteko araudian xedatutakoaren arabera, AMAYA KHk ezartzen du webgune honetan sartzeko ezinbesteko baldintza dela erabiltzaileak 14 urte baino gehiago izatea. 14 urtetik beherakoa bazara eta webgune honetan sartu bazara, ez diguzu zure daturik eman behar. Informazio horren egiazkotasunaren erantzukizuna zure gain dago. AMAYA KHk baldintza hori betetzen ez dela egiaztatzen badu, bidalitako informazio-eskaerari jaramonik ez egiteko ahalmena du. Adingabeari ez zaio inola ere eskatuko familiako beste kideen egoera profesional, ekonomiko edo intimitateari buruzko daturik, haien baimenik gabe.

2) Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Amaya Kirol Hiria, IFK: G-31057821; helbidea: Belosobeiti z/g, 31006, Iruña (Nafarroa); telefonoa: +34 948 246 594; helbide elektronikoa: info@cdamaya.com

AMAYA KHk, erantzukizun proaktiboaren erakusgarri, Datuak Babesteko ordezkari bat izendatu du bere borondatez. Ordezkari hori da datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea babesteaz arduratzen dena eta datuak babesteko araudia betetzeaz arduratzen da.

AMAYA KHko Datuen Babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango zara dpd@cdamaya.com helbidean.

Artikulu honetan xedatutakoaren arabera. DPBEDBLO 37.1 Datuen Babeserako Ordezkariarengana jo dezakezu AMAYA KHren aurkako erreklamazio bat aurkeztu aurretik Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, eta ordezkariak zure erreklamazioari buruz hartutako erabakia jakinaraziko dizu, gehienez ere bi hilabeteko epean, erreklamazioa jasotzen dugunetik zenbatzen hasita.

3) Zer informazio biltzen dugu zuri buruz eta zer helbururekin?

AMAYA KHtik erabiltzaileak zuzenean ematen digun informazio pertsonala tratatzen dugu.

Batez ere zuk zeuk informazioa eskatzean edo eskaintzen ditugun jardueretan izena ematean ematen diguzun informazioa tratatzen dugu.

Gure zerbitzuen esparruan ematen dizkiguzun datu pertsonalak nahitaezkoak dira eta zure eskaera kudeatu ahal izateko beharrezkoak diren gutxienekoak dira.

Ematen dizkiguzun datuak jarraian adieraziko ditugun helburuetako baterako edo batzuetarako erabili ahal izango dira. Helburu horiek hainbat faktorek zehaztuko dituzte, hala nola AMAYA KH kirol-klub pribatu gisa izateak edo datuak bidaltzeko erabilitako bideak. Jarraian, pribatutasun-politika honetan aipatzen diren tratamenduak azalduko ditugu, beste tratamendu batzuei buruz informatzeko edo dagokion baimena eskatzeko aukera alde batera utzi gabe:

 • Kontaktua: gure harremanetarako formularioa betetzean edo posta elektronikoz bidaltzen dizkiguzun datuak planteatutako informazio-eskaerari erantzuteko erabiltzen ditugu.
 • Bazkideak: bazkide-fitxan edo gure instalazioen erreserbaren bat egitean betetzen dituzun datuak erabiliko dira gure sozietatean duzun partaidetza eta hark antolatutako jarduerak kudeatzeko eta dagozkien ordainagiriak igortzeko.

Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoarekin bat etorriz, zure baimena eskatuko zaizu zure irudia ager daitekeen argazkiak edo bideoak edozein bidetatik jaso, erreproduzitu eta argitaratzeko, inolako konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubiderik izan gabe.

 • Hautaketa-prozesuak: zure CVa bidaltzen badiguzu, zure datuak gure enplegu-poltsan gordeko dira, zure profilera egokitu daitezkeen enplegu-eskaintzen berri izan dezazun. Zure datuak tratatuko ditugu, zure enplegu-eskaera baloratzeko eta kudeatzeko.
 • Kontratua betetzea: bezero, hornitzaile edo enplegatu gisa ematen dizkiguzun datuak erabiliko ditugu, haien ondoriozko legezko betebehar guztiekin hasitako kontratu-harremana betetzeko.
 • Bideozaintza: gure instalazioetan dauden segurtasun-kamerek hartutako irudiak instalazioen eta pertsonen segurtasuna bermatzeko tratatzen dira.

Datu pertsonaletan aldaketarik gertatuz gero, horien titularrari jakinarazi beharko zaio, eta, nolanahi ere, une bakoitzean emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule izango da.

4) Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?
 • Kontaktua: bidalitako datuak gorde egingo dira tratatzeko baimena ematen ez duzun bitartean; kasu horretan, zure datuak legezko araudi aplikagarriak eskatzen duen epean bakarrik gordeko dira.
 • Bazkideak: zure datuak gordeko dira bazkide izaten jarraitzen duzun bitartean, trata ditzagun. Kasu horretan, zure datuak legezko araudi aplikagarriak eskatzen duen epean baino ez dira gordeko.
 • Hautaketa-prozesuak: emandako datuak lanpostu bat esleitu arte edo ezabatzeko eskubidea erabili arte gordeko dira.
 • Kontratua betetzea: emandako datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta erakundeak aplikagarria den araudiaren arabera tratatzetik eratorritako erantzukizunak izan ditzakeen bitartean biltegiratuko dira.
 • Bideozaintza: irudiak gehienez 30 egunez gordeko dira. Lege- edo kontratu-urratze bat grabatuz gero, irudiak euskarri independente batean gorde ahal izango dira, segurtasun-indar eta -kidegoei, epaileei edo auzitegiei entregatzeko, edo, hala badagokio, administrazio-egoitzan edo egoitza judizialean erreklamazioak egiteko edo defendatzeko erabiltzeko.

Zure datuak modu zilegian, leialean, gardenean, egokian, egokian, mugatuan, zehatzean eta eguneratuan tratatzen ditugu. Horregatik, zentzuzko neurri guztiak hartzeko konpromisoa hartzen dugu, neurriok berehala ezabatu edo zuzen daitezen, zehaztugabeak direnean.

5) Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarri juridikoa tratamenduaren helburuaren araberakoa izango da:

 • Kontaktua: zure baimena berariaz adierazi diguzu zure informazio-eskaera gaituta ditugun komunikazio-kanalen bidez bidaltzean. Zure baimena edozein unetan atzera bota dezakezu.
 • Hautaketa-prozesuak: kontratu aurreko neurriak gauzatzea.
 • Bazkideak: Zure datuak tratatzeko oinarri juridikoa zure baimena da, AMAYA KHko bazkide edo erabiltzaile zarelako. Horretarako, aldez aurretik onartu behar dituzu datuak arautzen dituzten ideiak eta estatutuak. Hirugarrenen datuak emanez gero, erabiltzaileak adierazten du datu horien titularren baimena duela datuak jakinarazteko edo, hala badagokio, haren legezko ordezkaritza izateko, eta AMAYA KH salbuesten du erantzukizun orotatik.

Sarrera kontrolatzeko gure sisteman alta emateko, aurpegiaren edo hatz-marka digitalaren bidez, zure berariazko baimena beharko dugu.

AMAYA KHren interes legitimoa dela-eta, zure datu pertsonalak ere trata ditzakegu, zure igurikimenei hobeto erantzuteko eta gure instalazioetako bazkide edo erabiltzaile gisa duzun gogobetetze-maila handitzeko, estatistikak, inkestak edo AMAYA KHrekin duzun gogobetetasunari buruzko azterketak egiteko aukera emanez. Hori lortzeko, gure instalazioei eta jarduerei buruz egiten duzun erabilerari buruzko informazioa modu anonimoan erabili behar dugu, identifika zaitzakeen ezaugarririk gabe.

Interes legitimo horrek datu pertsonalak babesteko, ohorerako eta norberaren eta familiaren intimitaterako duzun eskubidea errespetatzen du. AMAYA KHn uste dugu sozio-erabiltzaile gisa arrazoizko itxaropena duzula zure datuak modu anonimoan erabiltzeko (zure identifikazioa eragozten duten segurtasun-teknikak eta -neurriak aplikatuz), zerbitzu hobea eman ahal izateko eta esperientzia hobeaz gozatu ahal izateko.

 • Kontratua betetzea: alderdien artean egindako kontratua gauzatzea, adibidez, gure ordaindutako jardueretan izena ematen duzunean.
 • Bideozaintza: interes publikoko misio bat betetzea instalazioen eta pertsonen segurtasuna bermatzeko hartutako irudiei dagokienez.
6) Zer datu mota tratatzen ditugu?

Tratatzen ditugun datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Kontaktua: identifikazio-datuak (izena, helbide elektronikoa eta IP helbidea).
 • Bazkideak: identifikazio-datuak (hala nola izena, abizenak, jaioteguna eta jaioterria, helbidea, helbide elektronikoa, NAN eta telefonoa) eta datu biometrikoak (hatz-marka digitala, aurpegiaren eredua).
 • Hautaketa-prozesuak: identifikazio-datuak, ezaugarri pertsonalen datuak, gizarte-zirkunstantzien datuak, datu akademikoak eta profesionalak, enpleguari buruzko xehetasunen datuak, osasunari edo minusbaliotasunei buruzko datuak.
 • Kontratua betetzea: identifikazio-datuak, ezaugarri pertsonalen datuak, gizarte-inguruabarrei buruzko datuak, datu akademikoak eta profesionalak, enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak, merkataritza-informazioari buruzko datuak, datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak, ondasun eta zerbitzuen transakzioei buruzko datuak, osasunari edo minusbaliotasunei buruzko datuak.
 • Bideozaintza: identifikazio-datuak (irudia).
7) Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, salbu eta legezko betebeharra dagoenean edo tratamenduaren helburua betetzeko beharrezkoa denean.

Zerbitzuak hobeto kudeatzeko eta emateko hirugarren erakundeek datuak eskuratzen badituzte, AMAYA KHk datu pertsonalen tratamenduan konfidentzialtasuna bermatzen du. Nolanahi ere, lagapen horiek behar bezala jakinaraziko zaizkio erabiltzaileari, lagapen-hartzailearen nortasuna eta helburua zehaztuta.

Ildo horretan, zure datuak honako hauei laga ahal izango zaizkie:

 • Datuak babesteko ordezkaria.
 • Kirol-federazioak.
 • Finantza-erakundeak.
 • Zerga-aholkularitza.
 • Kontu-auditoreak.
 • Abokatuak eta prokuradoreak.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.
 • Lan-ikuskaritza.
 • Segurtasun-indar eta -kidegoak.
 • Nafarroako Gobernua (Ogasun Publikoa).
 • Aseguru-etxeak.
 • Segurtasun-indar eta -kidegoak.
8) Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?
Eskubidea Edukia Arreta-bideak
Sarrera AMAYA KH zure datu pertsonalak tratatzen ari den baieztatzeko eskubidea duzu.

 

dpd@cdamaya.com

Belosobeiti z/g, 31006, Iruña (Nafarroa)

 

Zuzenketa Zure datuak aldatu ahal izango dituzu zehatzak ez direnean.
Ezabatzea Zure datuak ezabatzeko eskubidea duzu.
 Oposizioa Zure datuak tratatzeari uzteko eskatu ahal izango duzu.
 Tratamendua mugatzea

Zure datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu honako kasu hauetan:

 • Zure datuen zehaztasunaren aurkaratzea egiaztatzen den bitartean.
 • Tratamendua legez kontrakoa denean eta datuak ezabatzearen aurka zaudenean.
 • AMAYA KHk zure datuak tratatu behar ez dituenean, baina zuk erreklamazioak egiteko edo defendatzeko behar dituzunean.
 • AMAYA KHren interes legitimoa asetzeko zure datuen tratamenduaren aurka egin duzunean, interes hori zure eskubide eta askatasunen gainetik dagoen egiaztatzen den bitartean.
Eramangarritasuna 

Formatu elektronikoan jaso ahal izango dituzu eman dizkiguzun datu pertsonalak eta AMAYA KHrekin duzun kontratu-harremanetik lortutakoak, bai eta nahi duzun beste erakunde bati helarazten dizkiogunak ere.

Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea duzu. Baimena kentzeak ez du eraginik izango baimena kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduen zilegitasunean.

Ebazteko gehieneko epea hilabetekoa da, eskabidea jasotzen denetik zenbatzen hasita, eta beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, jasotako eskaeren kopurua edo horien konplexutasuna kontuan hartuta.

Zure eskaerari behar bezala erantzun ez zaiola ulertzen baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezakezu (www.agpd.es), eta erreklamazio bat aurkeztu.

Zure eskubideak baliatzeko, eskabidearekin batera zure NANaren edo zure nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia aurkeztu behar duzu.

Eskubide horien erabilera doakoa da.

Eskubide horiek ezaugarri hauek dituzte:

 • Doakoa da, salbu eta argi eta garbi oinarririk gabekoak edo gehiegizkoak diren eskaerak badira (adibidez, errepikakorrak); kasu horretan, AMAYA KHk kanon proportzionala kobratu ahal izango du jasandako administrazio-kostuekiko edo uko egin ahal izango dio jarduteari.
 • Eskubideak zuzenean edo zure legezko ordezkariaren edo borondatezko ordezkariaren bidez balia ditzakezu.
 • Zure eskaerari hilabeteko epean erantzun behar diogu, baina, eskaeren konplexutasuna eta kopurua kontuan hartuz gero, epea beste bi hilabetez luza daiteke.
 • Eskubide horiek erabiltzeko bitartekoei buruzko informazioa eman behar dizugu. Eskubide horiek eskuragarriak izan behar dute, eta ezin dizugu eskubidea baliatzea ukatu, beste bide bat aukeratzeagatik. Eskaera bitarteko elektronikoen bidez aurkezten bada, informazioa bitarteko horien bidez emango da, ahal denean, beste modu batera egiteko eskatzen ez badigu.
 • AMAYA KHk eskaera bideratzen ez badu, hilabeteko epean, beranduenez, ez jardutearen arrazoien berri emango dizu, bai eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko aukeraren berri ere.

Eskubide horiek errazago erabili ahal izateko, eskubide bakoitza eskatzeko formulariorako estekak emango dizkizugu:

Sarbide-eskubidea erabiltzeko formularioa

Datuak zuzentzeko eskubidea erabiltzeko formularioa

Aurka egiteko eskubidea erabiltzeko formularioa

Ezabatzeko eskubidea erabiltzeko formularioa (ahazteko eskubidea)

Tratamendua mugatzeko eskubidea erabiltzeko formularioa

Eramangarritasunerako eskubidea erabiltzeko formularioa

Banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko ariketa formularioa

9) Bitarteko elektronikoen bidezko merkataritza-komunikazioak

AMAYA KHk jakinarazten dizu Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzen duela eta ez duela SPAM praktikarik egiten. Hori dela eta, zure posta elektronikoa edo telefono mugikorra une bakoitzean helburu komertzialekin tratatzeko baimena eskatuko dizu.

10) Nola babesten dugu zure informazioa?

AMAYA KHn zure informazio pertsonala babesteko konpromisoa hartzen dugu. Neurri, kontrol eta prozedura fisikoak, antolamendukoak eta teknologikoak erabiltzen ditugu, zentzuz fidagarriak eta eraginkorrak, datuen osotasuna eta segurtasuna zaintzeko eta pribatutasuna bermatzeko.

Gainera, datu pertsonaletara sarbidea duten langile guztiei prestakuntza eman zaie, eta zure datu pertsonalen tratamenduarekiko dituzten betebeharren berri dute.

Segurtasun-neurri horiek guztiak aldizka berrikusten dira, egokiak eta eraginkorrak direla bermatzeko.

Hala ere, segurtasun absolutua ezin da bermatu, eta ez dago segurtasun-sistema zeharkaezinik. Beraz, tratatu beharreko eta gure kontrolpean dagoen edozein informazioren kasuan, segurtasun-arrakala baten ondorioz, neurri egokiak hartuko ditugu gertakaria ikertzeko, Kontrol Agintaritzari jakinarazteko eta, hala badagokio, kaltetutako erabiltzaileei jakinarazteko, neurri egokiak har ditzaten.

 

11) Pribatutasun-politika eguneratzea

AMAYA KHk beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika edo bere zerbitzuen erabilera-baldintzak aldatzeko eskubidea, indarrean dagoen legeriara egokitzeagatik edo beste arrazoi batzuengatik, hori gertatzen denean, edozein aldaketaren berri emango dizugu eta gure politikaren bertsio berriena berriro irakurtzeko eskatuko dizugu, eta, hala badagokio, bere onarpena berresteko. Bildutako datu pertsonalen erabateko konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatzen da, eta, horregatik, segurtasun-neurriak hartu dira, baimenik gabeko aldaketa, galera, tratamendu edo sarbidea saihesteko, eta, horrela, haien osotasuna, erabilgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko. Hala ere, AMAYA KHk ez du bere gain hartuko datu pertsonalen inguruan sor daitezkeen gorabeheren erantzukizuna, datu horiek datuon ondoriozkoak direnean: dela sistemetara baimenik gabe sartzearen edo eraso baten ondorioz, ezinezkoa izan dadin hura detektatzea edo eragoztea, nahiz eta egungo teknologiaren egoeraren araberako neurriak hartu.

Azken eguneratzea 2022ko abenduaren 21ean